کتری برقی بوش TWK 3A013

برای قیمت تماس بگیرید

کتری برقی بوش TWK 3A013 مجهز به سیستم ضد رسوب