ماشین اصلاح فیلیپس مدل QP6510

برای قیمت تماس بگیرید

با ریش تراش فیلیپس مدل QP6510 نیاز به استفاده از هیچ ابزار دیگری برای اصلاح صورت خود قسمت های زاویه دار و حالت های مختلف ندارید و این دستگاه 12 حالت طول مو را اصلاح خواهد کرد.