سرخ کن تفال مدل EY 80182

8,350,000 تومان

سرخ کن تفال مدل EY 801827 دارای 8 برنامه پخت و 6.5 لیتر و دارای جدا کننده غذا و صفحه گریل.

سرخ کن تفال مدل EY 80182

8,350,000 تومان