توستر نان تفال مدل TL365 ETR

برای قیمت تماس بگیرید

توستر تفال مدل TL365 ETR دارای 7 درجه برشتگی نان وقابل استفاده برای نان ایرانی هم میباشد.