گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700

3,550,000 تومان

گوشت کوب بوش مدل MSM 6700 Wاز محصولات شناخته شده برند میباشد این محصول باتوان 600 وات ودر وزن 1500 گرم در اشپز خانه شما نیاز به یک دستیار کارامد را جبران میکند

گوشت کوب برقی بوش مدل MSM6700

3,550,000 تومان