گوشتکوب برقی دبلیو ام اف مدل ۴۱۶۵۵۰۰۱۱

برای قیمت تماس بگیرید

گوشتکوب برقی دبلیو ام اف مدل 416550011 دارا دکمه کنترل سرعت بر روی دسته