چرخ گوشت بوش مدل MFW67450

6,000,000 تومان

چرخ گوشت بوش مدل MFW67450 با قابلیت سوسیس ساز

چرخ گوشت بوش مدل MFW67450

6,000,000 تومان