ماشین اصلاح صورت مدل MG5740

برای قیمت تماس بگیرید

ماشین اصلاح صورت مدل MG 5740 مناسب برای اصلاح خشک و مرطوب و مدت استفاده پس از شارژ 80 دقیقه