غذاساز بوش مدل MC812S844

برای قیمت تماس بگیرید

غذاساز بوش مدل MC 812S844 باتوان مصرفی 1250 وات وعملکرد چند گانه از دیگر محصولات بوش میباشد .