سرخ کن تفال مدل FF 203130

برای قیمت تماس بگیرید

سرخ کن تفال مدل FF 203130 با ظرفیت 1.8 لیتر برای تعداد 4 نفر ،دارای دما (دقیقه) 150 درجه سانتیگراد و دما (حداکثر) 190 درجه سانتیگراد می باشد. همچنین دارای ترموستات قابل تنظیم است.