ساندویچ ساز تفال مدل SW341D12

3,900,000 تومان

ساندویچ ساز تفال مدل SW314D12 باتوان مصرفی 700 وات دارای صفحه جداشونده وقابلیت وافل ساز

ساندویچ ساز تفال مدل SW341D12

3,900,000 تومان