خرد کن تفال مدل۴۷۰ MB

3,800,000 تومان

خرد کن تفال مدل470 MB با 4 عدد تیغه

خرد کن تفال مدل۴۷۰ MB

3,800,000 تومان