خرد کن تفال مدل MB 4708

3,900,000 تومان

خرد کن تفال مدل MB 4708 با کاسه 1.5 لیتری

خرد کن تفال مدل MB 4708

3,900,000 تومان