خردکن فیلیپس مدل HR2505

برای قیمت تماس بگیرید

خردکن فیلیپس مدل HR2505 دستیاری کوچک در اشپز خانه وباتوان 500وات خردکردن  مواد غذایی وسبزیجات رابه اسانی انجام میدهد وتجربه ای دلنشین را برای شما به ارمغان می اورد