جاروشارژی بوش مدلBBHF214R

6,800,000 تومان

جارو شارزی بوش مدل BBHF214R از دیگر محصولات بوش دارای سیستم اختصاصی برای جمع کردن مو وجداسازی قطعات برای نظافت دستگاه ودارای فیلتر بهداشتی باهوای خروجی بهداشتی وامکانات ظاهری وکنترل روی دستگاه میباشد

جاروشارژی بوش مدلBBHF214R

6,800,000 تومان