آب پرتقال گیری فیلیپس مدل HR2744

برای قیمت تماس بگیرید

اب پرتغال گیری فیلیپس مدل HR 2744 باتوان مصرفی 25 وات وظرفیت مخزن 0.6 لیتر